Wednesday, 29 April 2015

Ravage in Bungamati

Ook Bungamati is erg getroffen door de aardbeving. Inmiddels is er iets meer bekend maar nog veel te weinig om echt gerust over de leerkrachten, kinderen van de scholen en andere betrokkenen bij het project in Bungamati.

Op de Facebook pagina schreef Jeroen de Haas over zijn gesprek met Sukha, onze contactpersoon daar: Bungamati Foundation. De foto's spreken voor zich.

Doneren? Bekijk de video op giro 555 en doe mee.

No comments:

Post a Comment