Wednesday, 25 February 2015

Alweer helemaal gewend…

De mogelijkheden, de ontwikkeling, de vragen en de wensen van de leraren en de ‘headmasters’ worden steeds duidelijker. Zoals: ‘Hoe en wanneer stel ik vragen? Hoe kan ik mijn uitleg concreter maken? Hoe ga ik om met de verschillen tussen de leerlingen?’ Of ‘Ik moet mijn vak in het Engels geven, bijvoorbeeld science, social studies en ik beheers de taal onvoldoende.’ ‘Hoe kan ik met kleuters werken, terwijl ik geen speel-leermaterialen heb?’

Over al deze vragen heb ik intensief overleg met Sukha om onze visies met elkaar te verbinden en deze gezamenlijke visie zo concreet mogelijk te vertalen naar betekenisvolle activiteiten voor de leraren. Welke keuzes maken we waarbij we ook rekening houden met een langere termijndoelstelling. Dit vraagt veel overleg, aanpassingen van ideeën en werkwijze. Heel goed voor mij!!!

Naast de scholen met de leraren die al betrokken zijn bij het T4T project bezochten wij ook de Bakhel Kumari school. Een basisschool hoog in de heuvels. Je bent een uur onderweg om er te komen, drie kwartier met de bus en een kwartier lopen.
We hebben daar officieel de kraan open gedraaid, waardoor er nu schoon helder water op de school is. Deze voorziening is door BFN geopend. Uiteraard hebben we ook de klassen bezocht.
 Opvallend was dat in alle klassen de leraren probeerden de leerlingen te activeren met materiaal dat zij zelf gemaakt hadden of met materiaal dat gesponsord was.

De headmaster is overtuigd van de noodzaak leerlingen betekenisvolle activiteiten aan te bieden en weet overal sponsors te vinden. Zelfs bij het ministerie heeft hij 25 computers losgepeuterd met software die aansluit bij de schoolboeken. Een unicum! 
Daarnaast weet hij ouders bij de school te betrekken. Ze zijn zelf vaak analfabeet en hebben geen idee wat er op school gebeurd.


Ook hebben we met de leraren gesproken. Ze hadden van het T4T project gehoord en wilden graag als team betrokken worden! Dit is wat je als cadeau krijgt en waarvoor je het doet.
Maar ook deze school kent zijn schaduwkanten: kinderen die geen boeken, schriften of potloden hebben en afhankelijk zijn van een leraar die ze een schriftje en een potlood geeft. Maar zonder boek kun je je huiswerk niet maken!


Daarnaast hebben ook de pre-school-groep en groep 1-2 geen speelmateriaal. Het enige wat ik kon zien was een klein glijbaantje en een hobbelpaard bij de pre-school-groep en een paar puzzels met letters en cijfers in de groep 1-2!


Saturday, 21 February 2015

Marie-Louise weer terug in Nepal

Voor de derde course is Marie-Louise weer vertrokken naar Nepal.
Op maandag 4 februari landde het vliegtuig om 22.30 uur en voor Nepali is dit echt midden in de nacht. Het is voor Nepalese begrippen nog erg koud, tussen de 5-7 graden.

Over de eerste dagen schreef Marie-Louise:
“Na een hartelijke begroeting met een ‘Karda’, een kop Nepalese thee, wisselden we de familienieuwtjes uit: trouwerijen, kinderen, kleinkinderen, ouders, het komende festival…


De volgende dag startten Zukha en ik met het doornemen van het voorstel dat ik hem had gestuurd.
Eensgezind besloten we dat de training gericht moest zijn op de start van het volgende schooljaar, dat in april start. 

In deze derde course werken de leerkrachten aan de integratie van de aangeleerde pedagogische en didactische aanpakken en technieken met het bestaande aanbod (methodes en de landelijke toetsen).


In de praktijk betekent dit dat ik de leraren observeer om te zien in hoeverre zij de aangeleerde aanpakken en technieken beheersen. Daardoor kan ik ze mogelijke aanvullingen, verbeteringen of verdiepingen vanuit het praktisch werken aanbieden.

Tijdens de workshops bespreken we de opvolging van en de verbanden tussen de lessen om zo zicht te krijgen op een leerlijn voor een langere tijd. Vervolgens bestuderen de leerkrachten tijdens de workshops de samenhang van de inhouden van de lessen en de toetsen. Door toetsen en het lesgeven direct met elkaar te verbinden kunnen de leraren de leerlingen efficiënter begeleiden naar de toetsen en zullen de resultaten van de toetsen verbeteren!

De eerste acties bestaan uit het samen bekijken van de video’s die tijdens de afgelopen maanden zijn gemaakt. Zo krijgen we zicht op hoe momenteel de lessen verlopen. Zondag bezoeken we een aantal lessen.
Kortom het wordt een spannende tijd…”.