Tuesday, 6 May 2014

Marie-Louise: Leraren vrolijk maar wat gespannen voor de reviews

De laatste workshop van course2 was op vrijdag. De sfeer was open, vrolijk, maar wel wat gespannen voor de reviews, die gepland staan op vrijdag na de workshop en op zaterdag en zondag.

We maken er geen officieel assessment van. De leraren hebben meer aan een coachingsgesprek, dat ze goed voorbereiden, dan aan een beoordeling. Maar we blijven het wel review noemen, omdat anders de verwarring compleet is.
De eerste vijf reviews zijn goed verlopen: open gesprekken waarin de leraren – ook die in de Blended Learning gestart zijn – duidelijk aangeven wat ze moeilijk vinden en waarin ze gegroeid zijn.
De portfolio’s van deze leraren zijn keurig uitgewerkt, ook al hebben lang niet alle uitwerkingen al een effect op hun gedrag en leraarsvaardigheden in de klas.
Een jonge leraar, master Economie, had met de suggesties die hij gekregen had een echt portfolio gemaakt! De meesten laten meer een aantal losse, zorgvuldig uitgewerkte opdrachten zien. De hand van de begeleidende collega, hun buddy, is hierin duidelijk te zien!

Samen met Utsab neem ik de reviews af. Een paar keer stelt hij de vragen, omdat de leraar zich slecht in het Engels kan uitdrukken. We hebben de vragen samen voorbereid en zo heeft hij ook een idee wat doorvragen is!


Natuurlijk moet het einde van de course gevierd worden en vrijdagmiddag om 14.00 uur waren dan ook alle ‘headmasters’, alle leraren en de mensen van BFN verzameld in een kleurrijke tuin met een prachtig uitzicht op de vallei. Na stortregens klaarde de lucht op en werd het prachtig weer!Om drie opende Zukha het buffet en werd het gezellig. Nepali eten graag en veel!

Sunday, 4 May 2014

Maire-Louise: Samen leren van de praktijk, voor de praktijk

donderdag 1 mei

In een Blended Learning tijd kunnen er allerlei bijzondere ideeën ontstaan. Bij het doornemen van de lesvoorbereidingen zag ik overal  STARR staan met de meest vreemde combinaties, zoals ‘Ik heb mijn les met STARR voorbereid’ of ‘Van STARR heb ik veel geleerd’.
Om een idee te krijgen van wat je zou kunnen doen met  STARR zijn we in de workshop van woensdag met interviewen gestart.

De leraren van Groep B (de nieuwe) bedachten waar ze goed in waren en de leraren van de andere groep kregen de opdracht met de uitspraak met hun collega in gesprek te gaan.
De leraren van groep B schreven eerst de vraag die hun gesteld werd op, dus voordat ze antwoord gaven.
Na het gesprek analyseerden we  de vragen waardoor men goed zag dat de vragen die de uitspraak verduidelijkte, concreet maakte en dus eigenlijk typische STARR-vragen waren!

Als laatste bespraken we wanneer deze STARR-vragen te gebruiken zijn waarna de hamvraag kwam: Hoe bereid je dan je les voor?
 Er is stevig nagedacht waarna de formats die als hulpmiddel waren uitgedeeld (en in het Nepalees vertaald) nu anders werden gelezen: Hoe en wat wil  en kan ik ervan gebruiken.
Het was kortom een hele spannende, intensieve bijeenkomst.Na de workshops ben ik achterop de motor met veel geschok en ongelooflijk veel stof naar de scholen gereden, waar we opnames hebben gemaakt. Morgen hopen we het uitwerken van de feedback af te ronden.

We, ja want een aantal lessen worden in het Nepalees gegeven, en de lesvoorbereidingen zijn, dankzij de leraar die begeleidt, in het Engels.

Toch is het ongelooflijk om te ervaren wat je nog van zo’n les meekrijgt, ook al is die in het Nepalees!  
Een les van een wiskundeleraar kon ik bijna letterlijk volgen, door zijn mimiek, gebaren, maar vooral door de snelheid waarop hij op het bord allerlei kleine  tekeningentjes maakte, het enthousiasme van de leerlingen op zijn vraag, zijn voorbeelden en zijn humor!

In een andere les werkten leerlingen samen aan een creatieve schrijfopdracht, nieuw maar met enthousiasme begeleid door een dappere juf!


We hebben ook hele klassieke lessen gezien:  in 40 van de 45 minuten leest de leraar zeven bladzijden uit het methode boek voor!! Maar daar gaan we aan werken.

Vrijdag wordt ook een bijzondere dag, maar daarover in de volgende blog.